Mantrailen

Wat is mantrailing?

Het engelse woord mantrailing bestaat uit  man = mens en trail = route.
Mantrailen is de hond leren zoeken naar één specifieke (vermiste) persoon door middel van het vervolgen van de geurstroom die deze persoon op zijn route heeft achtergelaten. Deze geurstroom heet de trail. Deze trail bestaat o.a. uit gasachtige zweetresten, hormoonstoffen; uitademingslucht en huidcellen. De hond wordt aan het werk gezet en maakt gebruik van zijn speurkwaliteiten. Dit doet hij door zijn neus te gebruiken. De hondenneus is zeer goed ontwikkeld. De hond krijgt voor de zoekactie een voorwerp met de geur van de gezochte persoon te ruiken. Een opgeleid team, (geleider en hond) kan door samenwerking de afgelegde route reconstrueren en zo de gezochte persoon vinden.De geleider wordt getraind de gedragingen van zijn hond goed te observeren (lezen van de hond). De geleider ziet aan zijn hond of hij juist wèl geur van de gezochte persoon heeft of dat in die richting absoluut geen geur van die persoon ligt (de lichaamstaal interpreteren). Een geleider-hond combinatie noemt men een team.
Met Iso en Bowdynn wordt deze cursus gedaan.
mantrailen web
mantrailen web1